Förtroendevalda i Södertälje kommun

Enhörna kommundelsnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Schönbeck Johan S ordförande 1
Asp Paulrud Cecilia S ledamot 2
Åhrberg Bengt-Arne S ledamot 3
Olander Nora KD ledamot 4
Jonsson Björn C 1:e vice ordförande 5
Sand Karla MP ledamot 6
Rosenberg Alexander M 2:e vice ordförande 7
Karlsson Göran M ledamot 8
Westerberg Kjell L ledamot 9
Birgersson Andreas SD ledamot 10
Nilsson Ulrika S ersättare 11
Andersson Johan S ersättare 12
Kumpula Ulla S ersättare 13
Faraj Fatouhi Lubna KD ersättare 14
Ljungquist Lena C ersättare 15
Broman Marit MP ersättare 16
Vakant M ersättare 17
Westerberg Ann L ersättare 18
Hell Solveig V ersättare 19
Jonsson Lars-Göran RP ersättare 20