Förtroendevalda i Södertälje kommun

Bolag (18 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Södertälje Kommuns Förvaltnings AB
Telge AB
Telge Bostäder AB
Telge Dotterbolag AB
Telge Fastigheter AB
Telge Hamn AB
Telge Nät AB
Telge Återvinning AB
Södertälje Hamn AB
Tom Tits Experiment AB
Telge Brandalsund AB
Telge Energi AB
Telge Hovsjö AB
Telge Inköp AB
Telge Tillväxt AB
Nyköping-Östgötalänken AB
Sydvästra stockholmsregionens va-aktiebolag
Glasberga Fastighets AB