Förtroendevalda i Södertälje kommun

Anders Bruse (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tekniska nämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31