Förtroendevalda i Södertälje kommun

Linda Chalkias (C)

Kontaktinformation

E-post:
linda.chalkias@sodertalje.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hölö/Mörkö kommundelsnämnd ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31