Förtroendevalda i Södertälje kommun

Tage Gripenstam (C)

Kontaktinformation

Postadress:
Södertälje kommun 151 89 Södertälje
(utsändning)

E-post:
tage.gripenstam@sodertalje.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsmöte i Storstockholm ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd och oppositionsråd m m Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertälje Kommuns Förvaltnings AB 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Telge AB 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31