Förtroendevalda i Södertälje kommun

Christina Fritshammar (C)

Kontaktinformation

Telefon:
08-551 734 67 (bostad)
070-673 75 98 (mobil)
08-551 500 13 (arbete)

Postadress:
Grönkullastigen 2 153 31 Järna
(bostad)

E-post:
christina.fritshammar@sodertalje.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31