Förtroendevalda i Södertälje kommun

Nina Wahlin (C)

Kontaktinformation

E-post:
nina.wahlin@sodertalje.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsmöte i Storstockholm personlig ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Hållbarhetsutskottet ledamot 2019-02-02 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ersättare 2018-10-22 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalutskottet ledamot 2019-02-02 - 2022-12-31
Södertälje Kommuns Förvaltnings AB suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Telge AB suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31