Förtroendevalda i Södertälje kommun

Karin Westin Granat (C)

Kontaktinformation

E-post:
karin.westin-granat@sodertalje.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevisionen ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertälje Hamn AB revisorssuppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Telge Fastigheter AB revisorssuppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Telge Inköp AB revisor 2019-01-01 - 2022-12-31