Förtroendevalda i Södertälje kommun

Lena Ljungquist (C)

Kontaktinformation

E-post:
lena.ljungquist@sodertalje.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Enhörna kommundelsnämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Telge Nät AB suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31