Förtroendevalda i Södertälje kommun

Birgitta Rolander (C)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.rolander@sodertalje.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesnämnden ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Telge Energi AB suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31