Förtroendevalda i Södertälje kommun

Annica Sundkvist (C)

Kontaktinformation

E-post:
annica.sundkvist@sodertalje.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Omsorgsnämnden ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden ersättare 2020-03-03 - 2022-12-31