Förtroendevalda i Södertälje kommun

Leif Åhlin (C)

Kontaktinformation

E-post:
leif.ahlin@sodertalje.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ledamot 2018-10-22 - 2022-10-14
Stadsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Telge Inköp AB ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31