Förtroendevalda i Södertälje kommun

Fahima Madoson (C)

Kontaktinformation

E-post:
fahima.madoson@sodertalje.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Omsorgsnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31